Home    Tokai / Kusuri wo Takusan

Taeko Onuki

Tokai / Kusuri wo Takusan
7” Black $28
  • Pressed on 7" Black Vinyl
  • Featuring “Kusuri wo Takusan”, off Onuki’s 2nd album, “SUNSHOWER
  • Arranged by Ryuichi Sakamoto

Description

This incredible 7" features Taeko Onuki’s hit, “Kusuri wo Takusan”, off her 2nd album, “SUNSHOWER” (July 25, 1977).

Artist Bio

Preview Tracklist

  • 1 Tokai
  • 2 Kusuri wo Takusan