Home    South Of The Border

Yoshitaka Minami

South Of The Border
LP Black $40

Preview Tracklist

 • 1 Natsu no Joyuu
 • 2 Poolside
 • 3 Asayake ni Dance
 • 4 Hizuke Henkou Sen
 • 5 Jouyatou
 • 6 Yakanhikou
 • 7 One Night Hero
 • 8 Blue Melody
 • 9 Hayaku Aitsuni Aitai
 • 10 Sphinx no Yume
 • 11 Owari no Samba